Een werk-, leer- en beleefdag bij Zebra-Zorg staat uiteraard in het teken van het reilen en zeilen van de boerderij. Naast de zorg voor de dieren wordt er gewerkt in de moestuin, de boomgaard, de theetuin, de houtwerkplaats, de keuken en in het huishouden. Er vinden ook workshops plaats, zoals schilderen, mozaïeken, houtbewerking, beeldhouwen, muziek maken, wolvilten, spinnen,  boogschieten, paardrijden, gebarentaal en nog veel meer.
De oogst van tuin en boomgaard wordt gebruikt voor het maken van sappen, jam, moes, soep, salades en andere lekkernijen. Van de seizoengebonden gebeurtenissen zoals de jaarlijkse appelpluk, het paasfeest, de bloemmozaïekdagen, het schaapscheren, het zwermen van de bijen en de open kerststal maken we graag een feestje.
Gemeenschapszin, gastvrijheid en respect voor ieders eigenheid vinden we belangrijke waarden. De gezamenlijke dagopening en dagsluiting dragen bij aan het vergroten van saamhorigheid. Het voorbereiden en gebruiken van een gezonde en smakelijke lunch wordt ervaren als een waardevol en vooral gezellig moment van de dag.

Voor de individuele begeleiding en de groepsbegeleiding op onze boerderij is een indicatie nodig van het CIZ, de gemeente of het UWV. De kosten hangen samen met de zorgzwaarte en de benodigde ondersteuning. De begeleiding wordt betaald vanuit een PGB, via een ZIN-budget en soms (gedeeltelijk) uit eigen middelen.

Wachttijden zijn afhankelijk van de specifieke zorgvraag en op welke dagen de zorg wordt ingezet.
Voor de actuele situatie verwijzen u graag naar de website:  www.zorgboeren.nl/de-zebra-zorg-boerderij/zorg  

Wilt u meer weten over de wachttijd voor een bepaalde training of cursus? Neem dan contact op met Jacqueline Nijssenop telefoonnummer (06) 22 91 48 86 of vul het contactformulier in.

Zebrazorg hanteert in geval van klachten een klachtenprocedure:
Klachtenprocedure (ouders/verzorgers) – pdf bestand
Klachtenprocedure (deelnemersversie) – pdf bestand