skip to Main Content

Een dag bij Zebra-Zorg staat natuurlijk in het teken van het dagelijkse leven op een boerderij. Naast de zorg voor de dieren wordt er gewerkt in de moestuin, de boomgaard, de houtwerkplaats, de keuken en in het huishouden.
De oogst van tuin en boomgaard wordt gebruikt voor het maken van sappen, jam, moes, soep, salades en andere lekkernijen. Van de seizoengebonden gebeurtenissen zoals de jaarlijkse appelpluk, het paasfeest, de bloemmozaïekdagen, het schaapscheren, het zwermen van de bijen en de open kerststal maken we graag een feestje.
Gemeenschapszin, gastvrijheid en respect voor ieders eigenheid vinden we belangrijke waarden. De gezamenlijke dagopening en dagsluiting dragen bij aan het vergroten van saamhorigheid. Het voorbereiden en gebruiken van een gezonde en smakelijke lunch wordt ervaren als een waardevol en vooral gezellig moment van de dag. Naast het dagelijkse werk blijft er nog genoeg tijd over om deel te nemen aan creatieve en sportieve workshops, een wandeling in de duinen of aan een gezelschapsspel.

Voor de individuele begeleiding en de groepsbegeleiding op onze boerderij is een zorgindicatie nodig van de gemeente of het zorgkantoor. De kosten hangen samen met de zorgzwaarte en de benodigde ondersteuning. De begeleiding wordt betaald vanuit een PGB, via een ZIN-budget en soms (gedeeltelijk) uit eigen middelen. Wachttijden zijn afhankelijk van de zorgvraag en van op welke dagen van de week zorg nodig is.

Is er nu plaats?
Op dit moment is er incidenteel plaats binnen de dagprogramma’s op doordeweekse dagen. Een intake kan op korte termijn plaatsvinden.
Aanmelden voor de zaterdag is helaas niet mogelijk. Op deze dag is de wachtlijst dermate lang dat er geen redelijk perspectief op plaatsing kan worden geboden.
In urgente situaties bieden onze vakspecialisten in overleg overbruggingszorg in de vorm van ambulante begeleiding op uurbasis.

Wilt u een afspraak maken voor een intakegesprek?
Neem dan contact op met Jacqueline Nijssen op telefoonnummer (06) 22 91 48 86 of vul het contactformulier in.

Meer weten over onze organisatie?
Lees het maatschappelijk jaarverslag 2021 -pdf bestand

Informatie over vertrouwenspersonen en over onze klachtenprocedure vindt u hier:
Klachtenprocedure (ouders/verzorgers) – pdf bestand
Klachtenprocedure (deelnemersversie) – pdf bestand

Back To Top