Donaties, sponsors en samenwerkingspartners

Op de Zebra-Zorgboerderij bruist het van de ideeën. Om al die ideeën om te zetten in mooie projecten is financiële of materiele ondersteuning nodig. De afgelopen jaren is door gulle giften van stichtingen, bedrijven en particulieren een aantal van deze projecten gerealiseerd, zoals het bouwen van een groepsruimte, het aanleggen van drainage op plekken waar de dieren staan, het isoleren en verwarmen van ons tuinhuis en het ombouwen van de mestsilo naar Koekeloere, ofwel de vogelkijkhut. Nieuwe plannen zijn in de maak, want de Zebra-Zorgboerderij ontwikkelt zich steeds meer tot een multifunctionele plek met een groot aanbod van activiteiten. Een innige wens is om op de plek van de kippenschuur een natuurlokaal te bouwen waar naast boerderijonderwijs nog veel meer te beleven valt. En ook het rolstoeltoegankelijk maken van het pad dat om de oude boerderij heenloopt staat hoog op onze wensenlijst!
Wilt u of uw bedrijf een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de Zebra-Zorgboerderij?
Neemt u dan contact op met:

– Jacqueline Nijssen  06 – 22 91 48 86       info@zebrazorg.nl
– Erika Pet      06 – 51 55 89 16       info@zebrazorg.nl

Rechtstreeks doneren

Het is ook mogelijk om rechtstreeks een donatie te doen. Dat gaat heel eenvoudig via Stichting GeefGratis. Deze stimuleert filantropie en geeft goede doelen, particulieren en bedrijven toegang tot gratis te gebruiken internetdiensten waarmee men fondsen kan werven voor non-profits en goede doelen.

Steunfonds therapiedieren

Bij Zebra-Zorg brengen we kinderen, jongeren en volwassenen met een zorgvraag in contact met de natuur. In onze professionele begeleiding, coaching en trainingen laten we ons steeds vaker bijstaan door therapiedieren. Hun eenvoudige, woordeloze en oordeelloze bijdrage is goud waard!

De kosten voor het levensonderhoud en goede medische zorg van onze dieren zijn hoger dan wij kunnen opbrengen vanuit onze reguliere zorginkomsten en daarom hebben wij een steunfonds in het leven geroepen. Gelukkig zijn er steeds meer mensen die het werk van onze dieren serieus nemen en bekronen met een gift.  Wil je ook een therapiedier ondersteunen? Maak dan kennis met onze dieren en vul een aanmeldformulier in op naam van jouw favoriet! Wie weet ontmoeten we elkaar in de zomer op onze jaarlijkse AAI-TEA voor sponsors en hun therapiedieren.

ANBI

Stichting Zebra-Zorg is een door de overheid erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw schenkingen belastingvoordeel voor u opleveren. Door onze ANBI status ziet de overheid erop toe dat financiële middelen of schenkingen uitsluitend besteed worden om statutaire doelstellingen te behalen.
Wij zijn wettelijk verplicht om als ANBI informatie te verstrekken.
Deze kunt u hier vinden. De Jaarrekening 2017 kunt u hier verkrijgen.

Onze sponsoren

Online DonerenOnline Doneren Button3b

Onze sponsoren