skip to Main Content

Donaties, sponsors en samenwerkingspartners

Op de Zebra-Zorgboerderij bruist het van de ideeën. Om al die ideeën om te zetten in mooie projecten is financiële of materiele ondersteuning nodig. De afgelopen jaren is door gulle giften van stichtingen, bedrijven en particulieren een aantal projecten gerealiseerd, zoals het bouwen van een groepsruimte, het aanleggen van drainage op plekken waar de dieren staan, het isoleren en verwarmen van het tuinhuis, het ombouwen van de mestsilo naar een vogelkijkhut, het asfalteren van de oprit en de rondweg, de bouw van een natuurlokaal en de aanleg van een rolstoeltoegankelijke steiger en een doe en ontdekplek naast de sloot.

Zebra-Zorgboerderij ontwikkelt zich dankzij alle hulp steeds meer tot een multifunctionele plek met een groot activiteitenaanbod waar kinderen en jongeren met uiteenlopende beperkingen het beste in zichzelf ontdekken en kunnen ontwikkelen.

Wilt u of uw bedrijf ook een bijdrage leveren aan de Zebra-Zorgboerderij?

– Lia de Ridder  06 – 25 29 39 20       info@zebrazorg.nl

Rechtstreeks doneren

Het is ook mogelijk om rechtstreeks een donatie te doen. Dat gaat heel eenvoudig via Stichting GeefGratis. Deze stimuleert filantropie en geeft goede doelen, particulieren en bedrijven toegang tot gratis te gebruiken internetdiensten waarmee men fondsen kan werven voor non-profits en goede doelen.

Steunfonds therapiedieren

Bij Zebra-Zorg brengen we kinderen, jongeren en volwassenen met een zorgvraag in contact met de natuur. In onze professionele begeleiding, coaching en trainingen laten we ons steeds vaker bijstaan door therapiedieren. Hun eenvoudige, woordeloze en oordeelloze bijdrage is goud waard!

De kosten voor het levensonderhoud en goede medische zorg van onze dieren zijn hoger dan wij kunnen opbrengen vanuit onze reguliere zorginkomsten en daarom hebben wij een steunfonds in het leven geroepen. Gelukkig zijn er steeds meer mensen die het werk van onze dieren serieus nemen en bekronen met een gift.  Wil je ook een therapiedier ondersteunen? Maak dan kennis met onze dieren en vul een aanmeldformulier in op naam van jouw favoriet! Wie weet ontmoeten we elkaar in de zomer op onze jaarlijkse AAI-TEA voor sponsors en hun therapiedieren.

ANBI

Stichting Zebra-Zorg is een door de overheid erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw schenkingen belastingvoordeel voor u opleveren. Door onze ANBI status ziet de overheid erop toe dat financiële middelen of schenkingen uitsluitend besteed worden om statutaire doelstellingen te behalen.
Wij zijn wettelijk verplicht om als ANBI informatie te verstrekken, deze informatie kunt u hier vinden.
Het maatschappelijk jaarverslag 2020 kunt u hier inzien en het financiële jaarverslag leest u hier.

Inzet met resultaat

De mensen van Dura Vermeer hebben ons enorm geholpen door wat grote klussen aan te pakken. Nu is ons parkeerterrein weer goed gedraineerd, is onze Paddock weer toegankelijk voor minder validen en kunnen de paarden bij regen weer droog staan. Daarbij hebben we kunnen zien hoe vele handen licht werk maken, maar ook hoe een hecht team het werk leuk houdt. Geweldig!

 

Dankzij de vereende inzet van de vaste vrijwilligers, de jaarlijkse inzet van TEVA en een financiële sponsor zijn de ezels binnenkort prachtig gehuisvest en is het terrein bijna winterklaar :D

Onze sponsoren

Onze sponsoren.

Back To Top