In de Ontdekklas wordt groeps- en individuele begeleiding geboden aan kinderen en jongeren die (deels) zijn uitgevallen op school. Binnen de kleinschalige groep van de Ontdekklas kunnen deze kinderen en jongeren oefenen met het opdoen van vaardigheden die zij nodig hebben om weer naar school te kunnen. Het verloop binnen deze groep is groter dan bij het reguliere aanbod van groepsbegeleiding omdat de deelnemers van de Ontdekklas terugstromen naar een vorm van onderwijs die bij hen past.