Aanvullend aan de groepsbegeleiding biedt Stichting Zebra-Zorg waar nodig individuele begeleiding bij het realiseren van wensen en doelen uit het begeleidingsplan. Vakspecialisten maken in de begeleiding gebruik van kunstzinnige werkvormen, sport & bewegen, paarden (equine assisted coaching), natuur en dieren als therapeutisch middel. Zo komen zij in gesprek over thema’s die bij de deelnemer spelen. Samen kunnen zij patronen ontdekken waardoor de deelnemer meer inzicht over zichzelf verkrijgt.

Deze inzichten kunnen belangrijk zijn voor de deelnemer om te delen met zijn/ haar netwerk. In overleg met de deelnemer kunnen voor hem belangrijke anderen, zoals ouders, broers, zussen, maar ook vrienden of samenwerkingspartners worden uitgenodigd voor een of meerdere sessies met de vakspecialist.