‘Groene zorg’ wordt steeds meer aangeboden. Het inzetten van dieren en activiteiten waarbij het lichaam aan het werk wordt gezet blijken van grote waarde binnen de zorg. Een dier geeft geen oordeel en toont zich daarmee onvoorwaardelijk. Hierdoor kunnen dieren soms veiliger aanvoelen dan mensen.

Waar buiten de boerderij de wereld snel gaat en soms hard kan zijn, nodigt het dagelijkse ritme, de ruimte en rust van de boerderij uit tot vertraging en het (terug-) vinden van zelfzorg en om een zinvolle bijdrage te leveren.

Het ritme van de dagelijkse werkzaamheden op de boerderij biedt een geruststellende voorspelbaarheid. De verzorging van de dieren zorgt voor een dagelijks programma. Zo worden de dieren op vaste tijden gevoerd en worden hun hokken en weides dagelijks schoongemaakt. Ook groenwerkzaamheden, (reparatie) klussen, huishoudelijke taken, koken en bakken en allerlei creatieve activiteiten vinden plaats op en rond de boerderij. De boerderijlocatie nodigt uit om er goed voor te zorgen en biedt hierdoor ruimte voor ritme en zingeving. Daarnaast zijn er tal van mogelijkheden om te ontspannen.

Het meebewegen met de seizoenen en de levenscyclus van de dieren faciliteren ervaringsmomenten. Thema’s zoals geboorte, ziekte en overlijden krijgen zo vanzelf ruimte. Door de vertaalslag te maken van deze gebeurtenissen in het leven van de dieren naar het leven van de deelnemers, kunnen moeilijk bespreekbare onderwerpen laagdrempelig met elkaar gedeeld worden.