skip to Main Content

Bij de Zebra-Zorgboerderij is er voor iedereen een taak of rol weggelegd. Begeleider, deelnemer, vrijwilliger of stagiaire: iedereen levert een eigen bijdrage.

Het team

Een bekwaam en betrokken team van sociaal pedagogische medewerkers begeleidt met veel enthousiasme zes dagen per week het groepsprogramma dat waar nodig wordt aangevuld met individuele en ambulante begeleiding. Het team werkt nauw samen met vakspecialisten van diverse disciplines en laat zich in de praktische uitvoering dankbaar ondersteunen door oproepkrachten, vrijwilligers en stagiaires.

Klusvrijwilligers gezocht!
Onze Dirk gaat na 8 jaar trouwe dienst met Zebra-Zorgpensioen. Daarom zijn we op zoek naar mensen met twee rechterhanden die het leuk vinden om aan de hand van een reparatielijst zelfstandig klussen op ons boerderijterrein uit te voeren. Wil je regelmatig of af en toe komen helpen? Neem dan contact op met Sanne: Sanna@zebrazorg.nl 06-21423130.

Ingrid Selier

vrijwilliger

Yvonne van den Goorbergh

equine assisted coach van Inside Outside Coaching

Brit van Leeuwen

oproepkracht agogisch begeleider

Ricky Elenbaas

agogisch begeleider en stagecoördinator

Nelise Kunst

oproepkracht agogisch begeleider

Lenore Hehenkamp

onderwijsbegeleider en equine assisted coach

Mies Elkerbout

medewerker dier- en terreinzorg

Suzanne Hanzon

vakspecialist onderwijs en kindercoach

Maria Berghuizen

oproepkracht agogisch begeleider

Jet van Eeghen

orthopedagoog en equine assisted coach

Madelon Huisman

logopedist en vakspecialist

Suzanne van Dolen

agogisch begeleider

Martina Strusny

kunstzinnig begeleider

Bi’Bi Berg

oproepkracht agogisch begeleider

Berdie Bartels

kunstzinnig begeleider

Lia de Ridder

algemeen directeur

Mariska Arends

oproepkracht

Sanne van Veller

agogisch begeleider en vrijwilligerscoördinator

Marieke Verouden

vertrouwenspersoon

Clementine van Hasselt

oproepkracht agogisch begeleider

Abbey Mense

orthopedagoog

Phemy de Booijs

orthopedagoog

John van Oossanen

specialist financiën en kwaliteit

Anke Bergmeijer

orthopedagoog en equine assisted coach

Jos van Bokkum

vrijwilliger ondersteuning cliëntenraad en IT

Janneke Hesselmans

agogisch begeleider en vakspecialist in opleiding

Leonie van Tol

agogisch begeleider

Jacqueline Nijssen

zorgcoördinator, vakspecialist en boerderijbeheer

Sarita van de Schilde

kunstzinnig therapeut

Vrijwilligers

Vrijwilligers hebben een belangrijke rol bij de Zebra-Zorgboerderij. Er zijn verschillende mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen.

  • zorgvrijwilligers, die de deelnemers bij de boerderij-activiteiten ondersteunen;
  • klusvrijwilligers doen het overgrote deel van het onderhoud op de boerderij;
  • groenvrijwilligers houden het erf en de moestuin bij.

Er zijn ook vrijwilligers die zich richten op speciale activiteiten, zoals zagen en timmeren, schilderen, boogschieten, e.d.

Stagiaires

De Zebra-Zorgboerderij biedt stageplaatsen aan leerlingen van MBO- en HBO-opleidingen.

Back To Top