skip to Main Content

Bij de Zebra-Zorgboerderij is er voor iedereen een taak of rol weggelegd. Begeleider, deelnemer, vrijwilliger of stagiaire: iedereen levert een eigen bijdrage.

Het team

Een bekwaam en betrokken team van sociaal pedagogische medewerkers begeleidt met veel enthousiasme zes dagen per week het groepsprogramma dat waar nodig wordt aangevuld met individuele en ambulante begeleiding. Het team werkt nauw samen met vakspecialisten van diverse disciplines en laat zich in de praktische uitvoering dankbaar ondersteunen door oproepkrachten, vrijwilligers en stagiaires.

Klusvrijwilligers gezocht!
Onze Dirk gaat na 8 jaar trouwe dienst met Zebra-Zorgpensioen. Daarom zijn we op zoek naar mensen met twee rechterhanden die het leuk vinden om aan de hand van een reparatielijst zelfstandig klussen op ons boerderijterrein uit te voeren. Wil je regelmatig of af en toe komen helpen? Neem dan contact op met Sanne: Sanna@zebrazorg.nl 06-21423130.

Nelise Kunst

oproepkracht agogisch begeleider

Yvonne ten Brink

muziektherapeut

Amber Hanning

vakspecialist onderwijs, training en leefstijl

Marieke Verouden

vertrouwenspersoon

Janneke Hesselmans

agogisch begeleider en vakspecialist in opleiding

Berdie Bartels

kunstzinnig begeleider

Sarita van de Schilde

kunstzinnig therapeut

Ingrid Selier

vrijwilliger

Abbey Mense

orthopedagoog

Yvonne van den Goorbergh

equine assisted coach van Inside Outside Coaching

Sanne van Veller

agogisch begeleider en vrijwilligerscoördinator

Anke Bergmeijer

orthopedagoog en equine assisted coach

Phemy de Booijs

orthopedagoog

Lia de Ridder

algemeen directeur

Suzanne van Dolen

agogisch begeleider

Jacqueline Nijssen

zorgcoördinator, vakspecialist en boerderijbeheer

Bi’Bi Berg

oproepkracht agogisch begeleider

Brit van Leeuwen

oproepkracht agogisch begeleider

Jos van Bokkum

vrijwilliger ondersteuning cliëntenraad en IT

Lenore Hehenkamp

onderwijsbegeleider en equine assisted coach

Mies Elkerbout

medewerker dier- en terreinzorg

Madelon Huisman

logopedist en vakspecialist

Leonie van Tol

agogisch begeleider

John van Oossanen

specialist financiën en kwaliteit

Clementine van Hasselt

oproepkracht agogisch begeleider

Maria Berghuizen

oproepkracht agogisch begeleider

Ricky Elenbaas

agogisch begeleider en stagecoördinator

Jet van Eeghen

orthopedagoog en equine assisted coach

Anja Buurman

kinderpsycholoog

Vrijwilligers

Vrijwilligers hebben een belangrijke rol bij de Zebra-Zorgboerderij. Er zijn verschillende mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen.

  • zorgvrijwilligers, die de deelnemers bij de boerderij-activiteiten ondersteunen;
  • klusvrijwilligers doen het overgrote deel van het onderhoud op de boerderij;
  • groenvrijwilligers houden het erf en de moestuin bij.

Er zijn ook vrijwilligers die zich richten op speciale activiteiten, zoals zagen en timmeren, schilderen, boogschieten, e.d.

Stagiaires

De Zebra-Zorgboerderij biedt stageplaatsen aan leerlingen van MBO- en HBO-opleidingen.

Back To Top