Soms is er net wat meer nodig om een deelnemer te ondersteunen. Hen helpen lukt pas echt goed wanneer er oog is voor hun familie. Ouders, broers, zussen en andere familieleden zijn belangrijke steunpilaren in het leven van deelnemers. Kinderen zijn loyaal en zorgen voor hun familie, ook wanneer de onderlinge verhoudingen ingewikkeld liggen. Wanneer volwassenen in een familie wankelen, zijn kinderen vaak als eerste bereid om steun te bieden. Wanneer het nodige evenwicht te lang uitblijft en de taak te zwaar wordt, raken kinderen in de problemen en daardoor vaak verder van huis dan iedereen lief is. Wanneer een kind wankelt worden volwassenen in de familie op de proef gesteld. Het is immers hun taak om te zorgen dat het de kinderen aan niets ontbreekt. Zo heeft iedere beweging binnen een familiesysteem effect op het geheel.

Het familiewerk is een extra aanbod dat naast groepsbegeleiding of de Ontdekklas geboden kan worden. Er wordt een kortdurend traject aangegaan met een deelnemer en een groep van belangrijke anderen van zijn/ haar familie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methodiek Beschermjassen.