De begeleiding van de dagprogramma’s wordt in de groep geboden. Aan de hand van de intakegegevens, aanvullende informatie en evaluaties met de deelnemer, stelt de persoonlijk begeleider samen met de deelnemer een begeleidingsplan op. In dit plan staat het volgende beschreven:

  • Een korte schets van de leefsituatie zoals samenstelling van het gezin van herkomst, huidige leefomstandigheden, persoonlijkheid en interesses.
  • Mogelijkheden en beperkingen voor de groepsbegeleiding aan de hand van het lichamelijk en psychisch functioneren, sociale relaties en communicatieve vaardigheden.
  • Persoonlijke toekomstgerichtheid zoals wensen ten aanzien van de groeps- en individuele begeleiding en een beschrijving van de begeleidingsdoelen.

De groepsbegeleiding richt zich op het versterken of herstellen van de veerkracht van deelnemers. Met veerkracht bedoelen we het leren omgaan met de eigen kwetsbaarheden en mogelijkheden door zich aan te kunnen passen aan moeilijke omstandigheden of gebeurtenissen.

Elke dag maken de groepsbegeleiders voor elke deelnemer een eigen dagprogramma.
Een dag bij Zebra-Zorg staat in het teken van het reilen en zeilen van de boerderij waarbij de zorg voor de dieren leidend is. Naast de dierverzorging wordt er gewerkt in de moestuin, boomgaard, werkplaats, keuken en in het huishouden. Er vinden ook workshops plaats zoals schilderen, mozaïeken, houtbewerking, beeldhouwen, muziek maken, wol vilten, boogschieten, paardentaal leren lezen, gebarentaal en meer.

Wij bieden de deelnemers een rustige en veilige omgeving met veel ruimte om zich te ontplooien. Er zijn meerdere manieren waarop wij invulling geven aan een zinvolle dag:

  • Dierverzorging: het voeren van de dieren, schoonmaken van de hokken, onderhouden van de vacht en nagels van de dieren, knuffelen en wandelen met de dieren.
  • Het onderhouden van het terrein: reparatiewerkzaamheden, groenverzorging, huishoudelijke klusjes.
  • Gezamenlijke momenten zoals koffie/ thee en lunch: kook- en bakactiviteiten, huishoudelijke klusjes.
  • (Creatieve) activiteiten met behulp van materiaal op en rond de boerderij: vlierbloesemsiroop of wasmiddel maken met planten en struiken van de boerderij, dromenvangers maken van de veren van de kippen, met afgezaagde takken manden vlechten, wol bewerken, kunstwerken van gevonden voorwerpen etc.
  • Ontspanningsactiviteiten: wandelen in de omgeving (met en zonder dier), knuffelen met een dier, hangen in de hangmat, een boekje lezen.
  • Groepsactiviteiten en samen spelen zoals bordspellen, sportieve activiteiten, buitenspellen, workshops, buiten spelen etc.