Stichting Zebra-Zorg is een door de overheid erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw schenkingen belastingvoordeel voor u opleveren. Door onze ANBI status ziet de overheid erop toe dat financiële middelen of schenkingen uitsluitend besteed worden om statutaire doelstellingen te behalen.

ANBI informatie
Kwaliteitsverslag 2022
Financieel jaarverslag 2022