Stichting Zebra-Zorg heeft een eenkoppig bestuur, dat onder toezicht staat van een Raad van Toezicht, bestaande uit Jeannette Meijer (voorzitter), Carin Veders (secretaris), Cora Bakker (penningmeester) en Casim Snoeks (projecten).

Stichting Zebra-Zorg is een door de overheid erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw schenkingen belastingvoordeel voor u opleveren. Door onze ANBI status ziet de overheid erop toe dat financiële middelen of schenkingen uitsluitend besteed worden om statutaire doelstellingen te behalen.

ANBI informatie
Kwaliteitsverslag 2023
Financieel jaarverslag 2023